I'm Talking
SENYUM walaupun berada dalam apa jua masalah yg menimpa. :')
AYN: February 2017

PRINSIP KEUSAHAWANAN

💨   Keusahawanan adalah aktiviti sebagai seorang usahawan,yang boleh ditakrifkan  sebagai "yang menjalankan inovasi, kewangan dan perniagaan dalam perkhidmatan dalam ekonomi". ini boleh menyebabkan pertubuhan-pertubuhan baru atau boleh menjadi sebahagian menggiatkan organisasi yang matang dalam respons kepada peluang yang dilihat.

💨Usahawan membawa maksud orang yang mengusahakan sesuatu perniagaan. Usahawan 💪 ditakrifkan sebagai orang yang mengendalikan sesebuah perniagaan dan mengambil risiko perniagaan yang diceburinya.